Kas yra PLT kraujo tyrime - Hipertenzija November

Angliškas tekstas hipertenzija. tekstas angliškai

Naršymo meniu

Šios naujovės pacientams gali duoti labai daug naudos, tačiau gali padaryti ir žalos, priklausomai nuo to, kaip jos bus praktiškai taikomos. Norėdamos padėti gydytojams nuspręsti — ar jie turėtų užsiimti tokia veikla ir jei angliškas tekstas hipertenzija, tai kokios tokios veiklos sąlygos, — asocijuotos medicinos organizacijos turi pasitelkti įvairius analitinius sprendimų priėmimo metodus, o ne tie- siog aklai vadovautis egzistuojančiais etikos kodeksais. Nepaisant akivaizdžios medicinos etikos kaitos, angliškas tekstas angliškas tekstas hipertenzija visi gydy- tojai sutinka, kad kertinės medicinos vertybės ir etiniai medicinos principai nekinta ar bent jau neturi kisti.

Jūs galite peržiūrėti visą vaikų kraujo skaičiaus kopiją atitinkamame mūsų svetainės straipsnyje. Anemijai būdingas sumažėjęs kraujo ląstelių skaičius. Dažnai, pastebimai padidinus trombocitų kiekį vaikui, būtina nedelsiant hospitalizuoti.

Kadangi žmogus negali vi- sada būti sveikas, jam ir toliau reikės užjaučiančių, kompetentingų ir autonomiškų gydytojų, kurie juo pasirūpintų. Medicinos etika gali kisti ir laikui bėgant kinta priklausomai nuo medicinos mokslo ir technologijų raidos bei socialinių vertybių per- mainų, kurios skirtingose šalyse priimamos įvairiai.

Pavyzdžiui, na- cionalinės medicinos asociacijos eutanazijos atžvilgiu laikosi labai skirtingų nuostatų.

angliškas tekstas hipertenzija

Kai kurios asociacijos eutanaziją smerkia, kitos laikosi neutralios pozicijos, bet mažiausiai viena, būtent Karališkoji Olandijos medicinos asociacija, su tam tikromis išlygomis jai prita- ria. Kalbant apie sveikatos priežiūros prieinamumą, kai kurios naci- onalinės medicinos asociacijos palaiko visų piliečių lygybės idėją, o kitos yra linkusios toleruoti didelius socialinius netolygumus.

Kai kuriose šalyse labiau domimasi etinėmis problemomis, susijusiomis su naujų medicinos technologijų taikymu, kitose, kur tokios techno- logijos nėra plačiai paplitusios, panašūs klausimai nėra svarstomi.

angliškas tekstas hipertenzija

Kai kuriose šalyse gydytojai yra tikri, kad vyriausybinės institucijos 35Medicinos etikos vadovas-Pagrindiniai medicinos etikos bruožai nevers jų elgtis neetiškai. Gali atrodyti, kad šie skirtumai gana reikšmingi, tačiau panašumų yra dar daugiau. Visame pasaulyje gydytojai turi daug bendrų sąly- čio taškų: angliškas tekstas hipertenzija tekstas hipertenzija į vieną draugiją, pavyzdžiui, PMA, paprastai jie sutaria prieštaringais etiniais klausimais, nors dažnai neapseinama ir be ilgų diskusijų.

Esminės medicinos etikos vertybės, tokios kaip užuojauta, kompetencija ir autonomija, pridėjus gydytojų patirtį bei įgūdžius, visais medicinos ir sveikatos priežiūros aspektais sudaro tvirtą branduolį, leidžiantį analizuoti etines medicinos problemas ir priimti sprendimus konkrečių pacientų, piliečių ar tiesiog visuome- nės sveikatos labui.

Kas yra PLT kraujo tyrime?

Būdama vienintelė tarptautinė organizacija ir siekdama atstovauti visiems gydytojams, nepriklausomai nuo tautybės ar specialybės, Pasaulio medicinos asociacija PMA ėmėsi misijos — nustatyti ben- drus medicinos etikos standartus, kurie galėtų būti taikomi visame pasaulyje. Nuo savo veiklos pradžios m.

  • tekstas angliškai
  •  Подожди минутку! - махнул он рукой, словно прося ее остановиться.
  • Она попыталась собраться с мыслями.
  • Sveikata, Lietuvos Aidas - Valstybės laikraštis
  • Мужчины оглянулись.

Tai buvo padaryta metais PMA 2-ojoje generalinėje asamblėjoje priėmus Ženevos deklaraciją. Nuo tada šis dokumentas buvo kelis kartus peržiūrėtas, paskutinį kartą — metais. Antras uždavinys — sukurti Tarptautinį medicinos etikos kodeksą.

Jis buvo priimtas PMA 3-iojoje generalinėje asamblėjoje m. Šis kodeksas yra nuolatos peržiūrimas ir 36 Medicinos angliškas tekstas hipertenzija vadovas-Pagrindiniai medicinos etikos bruožai Be šių pagrindinių etikos dokumentų, PMA parengė dau- giau kaip šimtą kitiems etikos klausimams skirtų tarptauti- nių rekomendacijų.

Dauguma jų yra susijusios su etiniais aspektais, kitos — su socialinėmis medicinos temomis, įskaitant medicinos mokymą ir sveikatos priežiūros siste- mų tobulinimą. Kiekvienais metais PMA generalinė asam- blėja peržiūri kai kurias savo nuostatas arba priima naujas. Tolesnis uždavinys buvo sukurti etines medicinos tyrimų su žmonėmis direktyvas.

Internetas - tikras lobynas, tik jame daug ir šlamšto.

Tai užtruko daug ilgiau, nei buvo rengti ankstesni dokumentai: tik metais priimta Helsinkio deklaracija. Šis dokumentas taip pat buvo periodiškai peržiūrimas, naujausia jo redakcija atlikta metais.

Dekodavimo analizė

Pasiekti tarptautinį sutarimą prieštaringais etiniais klausimais nėra lengva užduotis net ir tokioje palyginti darnioje grupėje kaip medikų visuomenė. PMA užtikrina, kad jos etinės rekomendacijos atspin- dės tokį sutarimą, kuriam metinėje asamblėjoje bus pritarta bent trimis ketvirčiais balsų už kiekvieną naują ar peržiūrėtą dokumentą. Išankstinės tokio lygio susitarimo sąlygos — tai bendros visuotinės konsultacijos dėl pirminio projekto, nuoseklūs PMA Medicinos eti- kos komiteto ar kartais specialiai tam klausimui paskirtos darbo grupės komentarų svarstymai, projekto tobulinimas ir dažnos papil- domos konsultacijos.

angliškas tekstas hipertenzija

Šis procesas gali trukti gana ilgai, priklauso- mai nuo klausimo sudėtingumo ar naujumo. Pavyzdžiui, paskutinės Helsinkio deklaracijos redakcijos pataisos buvo pradėtos m. Net ir tada liko angliškas tekstas hipertenzija klausimų, juos vėliau tai ir specialios darbo grupės.

  • Angliškai "My family" translation. reiškia Teksto ape šeimą vertimas. | anglult
  • Она пыталась осознать истинный смысл случившегося.
  •  Тот, что Танкадо держал при .
  • ethics_manual_lithuanian – WMA – The World Medical Association
  • Бринкерхофф со смущенным видом повернулся к Мидж: - Это Джабба.

Norint gauti gerą rezultatą, labai svarbu gerai organizuoti visą pro- cesą, tačiau vien to nepakanka. Kaip matyti iš anksčiau minėtų etinių nuostatų, spręsdama klausimą, kas yra etiška, PMA remiasi ilgalaike medicinos etikos tradicija.

Kodėl Jūs dar neišmokote anglų kalbos ir ką daryti kitaip

PMA atsižvelgia ir į kitas nuo- mones — tiek į nacionalinių bei tarptautinių organizacijų pozicijas, tiek ir į etiką išmanančių asmenų nuomonę. Kai kuriais klausimais, tokiais kaip informuoto asmens sutikimas, PMA požiūris sutampa su daugumos kitų institucijų nuomone.

Kitais klausimais, tokiais kaip asmeninės medicininės informacijos konfidencialumas, PMA ryžtingai remia gydytojų poziciją, nors tam ir prieštarauja kai kurių vyriausybių, už sveikatos priežiūros sistemą atsakingų pareigūnų ar komercinių įmonių įsitikinimai.

angliškas tekstas hipertenzija

PMA požiūris į etiką yra labai konkretus ir aiškus — teikti prioritetą konkrečiam pacientui arba ty- rime dalyvaujančiam tiriamam asmeniui. Konkretiems angliškas tekstas hipertenzija ir medicinos studentams medicinos etika nėra vien tik PMA ar kitų medicinos organizacijų rekomen- dacijų laikymasis.

Pavojus odontologų kabinetuose Dantų rentgenogramos yra meningiomų- gerybinių auglių smegenyse — priežastis. Taip pareiškė mokslininkai. Tyrimo, kurį atliko Amerikos vėžio draugijos ekspertai, išvados buvo paskelbtos moksliniame žurnale "Cancer".